Quantcast

Dvouletá záruční doba

| Tisk

Dvouletá záruční doba

V rámci sladění české legislativy s legislativou v zemích Evropské unie vstoupila 1.ledna 2003 v platnost v poslední době tolik diskutovaná delší záruční doba pro všechny spotřební výrobky.
Minimální 6ti měsíční záruční doba byla počínaje 1.lednem 2003 prodloužena na dva roky. I během roku 2003 se může spotřebitel setkat s 6ti měsiční záruční dobou, místo platné dvouleté, ale pouze u zboží, které bylo vyrobeno před rokem 2003.

Dvouletá záruka se samozřejmě týká také výrobků v oboru anténní a satelitní techniky.

Dvouletá záruka z hlediska spotřebitele:
Hlavní výhodou pro spotřebitele je pochopitelně delší záruční doba po kterou mohou bezplatně zboží reklamovat. Novým prvkem reklamace u zboží je možnost výměny vadného zboží za nové (platí jen v prvních 6ti měsících záruční doby).
Záruka se nevztahuje na závady výrobku, způsobené běžným opotřebením. Uplatnění tohoto bodu bude zřejmě velmi často diskutabilním problémem.

Dvouletá záruka z hlediska prodejců:
Pro prodejce může dvouletá záruka představovat nečekané komplikace. Prodejci mohou od nového roku a během dalšího období očekávat větší množství reklamací, čímž se jim zvětší zároveň i provozní náklady na chod firmy. Můžeme tedy očekávat i mírné zvýšení cen některých výrobků.
Dvouletá záruka by mohla způsobit i jisté zpomalení přílivu nových trendů na trh. Prodejce totiž bude muset zabezpečit dvouletou záruku i u zatím neznámých nových modelů a značek na trhu. Při jejich výběru bude určitě opatrnější.
Prodejci ve svém zájmu budou nuceni kvalitněji řešit způsob záruky a servisu zařízení , také záruční listy doznají určitých změn, vyplatí se podrobněji stylizovat jejich texty s vymezením co nejvíce podmínek, které se týkají či netýkají záruky.Výše uvedené je jen stručnou a obecnou zmínkou o nové skutečnosti v oblasti prodeje a námětem pro vaše případné názory i připomínky k dvouleté záruce v reakcích pod tímto článkem.

K dnešnímu tématu uvítáme názory prodejců, montážních firem i názory a zkušenosti běžných spotřebitelů a uživatelů všech zařízení pro televizní a satelitní příjem.

Parabola.cz

Reklama
Vybrané články