Česká televize rozšiřuje síť zahraničních zpravodajů

| redakce | tisk

Síť deseti zahraničních zpravodajů České televize doplní zcela nový post v Istanbulu. U zrodu jedenáctého stálého zpravodajského střediska v turecké metropoli bude od ledna stát dlouholetý reportér zahraniční rubriky Václav Černohorský.

Česká televize disponuje nejširší sítí stálých zpravodajů na českém mediálním trhu a otevření nového postu v Turecku naši vedoucí pozici na poli zahraničního zpravodajství ještě upevní,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák a dodává: „Zároveň tímto krokem posílíme důraz, který ve svých relacích klademe na mezinárodní vlivy a vztahy, působící napříč státy, kontinenty i kulturami. Informace ze zahraničního dění tvoří dlouhodobě podstatnou část agendy zpravodajských pořadů České televize a tento vysoký podíl je jedním z charakteristických rysů odlišujících zpravodajský servis veřejnoprávního média.“

Václav Černohorský (foto: ČT)
▲ Václav Černohorský (foto: ČT)

Novým zpravodajem se stane dlouholetý reportér zahraniční rubriky Václav Černohorský, který v Turecku v minulých letech opakovaně působil, a do Istanbulu se přesune z postu berlínského zpravodaje. V Německu ho nahradí zkušený reportér a moderátor České televize, někdejší německý zpravodaj ČT Martin Jonáš.

Istanbul zvolila Česká televize jako strategické místo umožňující svou geografickou polohou výrazně obohatit původní zpravodajský servis nabízený divákům. Mezi klíčové body bude patřit samozřejmě dění v samotném Turecku, které prožívá velmi výrazné období svého vnitropolitického vývoje, ale hraje taky stále aktivnější roli v regionálním uspořádání - ať už například v syrském konfliktu, nebo obecně v regionu Blízkého východu. Stejně tak roste angažovanost Turecka na globální scéně,“ vysvětluje zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Michal Kubal a doplňuje: „Stejně jako u ostatních stálých zpravodajských postů se ale istanbulské středisko nebude omezovat pouze na zemi, v níž bude přímo působit. Výhodná poloha umožní jednak posílit původní zpravodajství ze zemí Blízkého východu, zároveň ale taky bez problémů pokrývat dění v oblasti Balkánu, tedy regionu, který je z hlediska zahraničně-politických i ekonomických zájmů České republiky jedním z nejdůležitějších.“

Vznik dvou zcela nových zpravodajských postů deklaroval generální ředitel Petr Dvořák ve svém kandidátském projektu. Středisko v Istanbulu tak naváže na post v Londýně, který byl otevřen letos v lednu.

zdroj: ČT