TereBox T2

Ukončení platnosti bílých karet SlovakLink

| Tisk

logo Towercom, distribútor prístupových kariet pre príjem TV staníc zo satelitu, realizuje výmenu starých dekódovacích kariet bielej farby pod názvom SlovakLink (Bios_3) z dôvodu ich technickej nevyužiteľnosti pre rozširovanie programovej ponuky. Výmenu bielych kariet za nové modré karty Skylink (Bios_6) zabezpečuje Skylink na vlastné náklady.

Vzhľadom k tomu, že proces výmeny sa blíži k záveru, zverejňujeme pravidlá a termíny k ukončeniu procesu výmeny.

• 4. 8. 2008 – odoslanie nových modrých kariet Skylink všetkým zostávajúcim registrovaným užívateľom s platnou poštovou adresou. Biele karty týchto užívateľov budú v priebehu augusta postupne deaktivované;

• 31. 8. 2008 – posledný termín pre nové registrácie starých bielych zatiaľ neregistrovaných kariet SlovakLink a ich užívateľov. Týmto užívateľom bude odoslaná nová modrá karta bezprostredne po registrácii;

• 10. 9. 2008 – ukončenie podpory bielych kariet SlovakLink – odpojenie systému podmieneného prístupu a znefunkčnenie posledných bielych kariet;

• 31. 12. 2008 – ukončenie procesu výmeny „bielych“ kariet. Po tomto termíne už nebude možné akceptovať požiadavky na dodatočné výmeny starých kariet SlovakLink.
Zákazníci, ktorí doteraz nedostali novú modrú kartu Skylink (Bios_6), si môžu požiadať o jej zaslanie na zákazníckej infolinke Skylinku 02/49220354 alebo mailom na skylink@skylink.sk.Predajcovia satelitnej techniky, ktorí majú na sklade nepredané biele karty SlovakLink (Bios_3), môžu uplatniť výmenu nepredaných kariet pri dodržaní nasledovných podmienok:

• Do 31. 12. 2008 požiadajú o výmenu zaslaním starých kariet poštou na adresu Towercomu.

• Karty musia byť nepoužité v originálnom neporušenom balení, na kartách nesmie byť žiadny aktivačný zápis.

• Po kontrole vrátených kariet bude realizovaná výmena „kus za kus“. Biele karty budú vymenené za plne funkčné karty Skylink Štandard v originálnom balení.

PR Skylink

Vybrané články