TereBox T2

ČT vypne analogové vysílače ve středních Čechách

| Tisk

logo Česká televize v noci na 1. 11. 2009 vypne všechny své analogové vysílače velkého výkonu ve středních Čechách – ČT1 na Cukráku a Mezivratech, ČT2 na Mezivratech a v Příbrami. Vypnuty budou v územní oblasti Praha také analogové dokrývače ČT1 i ČT2 v Benešově a Srbsku, ČT1 v Petrově – Pikovicích a Kamýku nad Vltavou. Informovala dnes o tom Česká televize.

Dle nařízení vlády o Technickém plánu přechodu (TPP) má v sobotu 31. října 2009 skončit provoz všech analogových televizních vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Praha. Ta zahrnuje hlavní město a většinu Středočeského kraje. Česká televize ve středních Čechách vypne analogové vysílače Praha – Cukrák (ČT1 na 26. kanálu), Votice – Mezivrata (ČT1 na 30. a ČT2 na 56. kanálu) a Příbram – vrch Praha (ČT2 na 29. kanálu).

Než budou analogové vysílače na stanovištích Cukrák, Mezivrata a Příbram zcela odstavené, budou na daných kanálech ještě do 2. 11. 2009 šířit textové sdělení o konci analogového zemského vysílání a nutnosti zajistit si digitální příjem.

logo Diváci přijímající analogové zemské vysílání z Cukráku, Mezivrat či Příbrami snadno rozeznají, že ladí signál, jehož vypnutí se blíží – již od 1. září 2009 vidí na ČT1 i ČT2 známý piktogram v pravém spodním rohu obrazovky. Vlevo vedle něj se od 8. října 2009 začala průběžně zobrazovat také textová lišta s bližšími informacemi (v posledním týdnu před vypnutím zůstává v obrazu trvale) a několikrát denně je do analogového vysílání obou programů z jmenovaných vysílačů vkládán také speciální spot (ostatní vysílače v ČR v tu dobu vysílají běžné programové upoutávky).

Od začátku září piktogram a od října i textová lišta a spot se objevili také na obrazovkách u diváků přijímajících ČT1 nebo ČT2 z některého z řady analogových převaděčů, které využívaly/ještě využívají analogový signál Jedničky nebo Dvojky z Cukráku, Mezivrat či Příbrami jako svůj zdroj. Na převážné části těchto vysílačů malého výkonu, lokálního významu (viz tabulka) tím ale nebylo/není signalizováno jejich brzké vypnutí, jednalo/jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení. Dané analogové převaděče jsou na přelomu října a listopadu 2009 postupně přelaďovány na jiný zdroj a i po 31. 10. 2009 zatím zůstanou v provozu. Diváci ladící jejich signál zaznamenají vždy pouze krátkou výluku v řádech několika hodin až dnů, poté jim piktogram i lišta z obrazu zmizí a analogový příjem prozatím zůstane zachován bez nutnosti jakýchkoliv úprav na anténách nebo přijímačích. Několik analogových převaděčů České televize v územní oblasti Praha ale k 31. říjnu 2009 vypnuto skutečně bude. Půjde o dokrývače ČT1 a ČT2 v Benešově, ČT1 a ČT2 v Srbsku a ČT1 v Petrově – Pikovicích. V jejich oblastech pokrytí totiž bylo měřením Českého telekomunikačního úřadu zjištěno, že je zde digitální zemské vysílání sítě 1 se všemi čtyřmi programy ČT dostupné již pro více než 95 % obyvatelstva.
obrázek
Z technických důvodů bude taktéž v noci na 1. listopadu 2009 ukončeno analogové zemské vysílání i na převaděči ČT1 v Kamýku nad Vltavou.


obrázek
V územní oblasti Praha už jsou v provozu tři digitální vysílače sítě 1. Veřejnoprávní multiplex se všemi čtyřmi programy ČT vysílají shodně na 53. kanálu – jsou spojené do tzv. jednofrekvenční lokání sítě (SFN). Prahu, Středočeský kraj a přilehlé okrajové oblasti sousedících regionů pokrývají digitálním zemským vysíláním České televize vysílače velkého výkonu na stanovištích Praha – Cukrák (od 1. 10. 2008, 53. kanál, horizontální polarizace), Praha - město – Žižkov (od 30. 10. 2008, 53. kanál, vertikální polarizace) a Votice – Mezivrata (od 31. 7. 2009, 53. kanál, horizontální polarizace).

redakce

Vybrané články