Klasifikace přístupnosti: Je Evropa liberálnější než Amerika?

| Tisk

V České republice dosud není zaveden systém klasifikace vhodnosti pořadů pro jednotlivé věkové kategorie dětí (tzv. labelling), jenž by rodičům, podobně jako v řadě jiných zemí, pomáhal při výběru pořadů, které svým dětem umožní sledovat v televizním vysílání, aniž by se museli obávat, že budou v průběhu pořadu zaskočeni obsahem, který je pro děti nevhodný. Uzákoněn je zatím pouze systém klasifikace audiovizuálních děl ve vztahu ke kinematografickým dílům, jehož účelem je omezit přístupnost kinematografických děl ohrožujících duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých. Tento systém klasifikace ovšem neposkytuje informace o tom, jaké typy nevhodných obsahů dílo zahrnuje (násilí, sex, vulgarismy a další).

Televizní diváci, zejména rodiče, ale také odborná veřejnost po zavedení labellingu pro účely televizního vysílání již řadu let volají. Přestože snahy o jeho zavedení zde byly opakovaně, vždy skončily nezdarem. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se proto rozhodla zvolit si pro rok 2013 jako jednu z priorit své činnosti opětovné nastolení veřejné diskuse k tomuto tématu, která by mohla vést ke konkrétní legislativní iniciativě.

Jedním z kroků Rady bude zveřejnění několika příspěvků věnujících se danému tématu. První z nich na příkladu dvou filmů, Zkrocená hora a Sex ve městě, ilustruje, že posouzení toho, co je nevhodným a ohrožujícím obsahem není snadné. Hodnocení jednotlivých typů problematických mediálních obsahů se liší stát od státu. Stanovení závazných kritérií, která by při klasifikaci pořadů reálně odrážela nastavení českého kulturního prostředí, rozhodně nebude jednoduché.Článek, který analyzuje odlišnosti v hodnocení filmů Zkrocená hora a Sex ve městě v zemích Evropy i mimo ni, je dostupný na: www.blisty.cz/art/67738.html a www.detiamedia.cz .

Kateřina Kalistová
předsedkyně Rady pro rozhlasové
a televizní vysílání