Na návštěvě u vysílače Kahlenberg

| Tisk

Po delší době je tu opět další díl seriálu reportáží z návštěv významných, či jinak zajímavých terestrických vysílačů v sousedních zemích.


obrázek

Wien1/Kahlenberg – Rakousko – 484 m.n.m. - 48° 16′ 35.3″ N, 16° 20′ 0.1″ E
Dnes si představíme další vysokovýkonnový vysílač v Rakousku a tím je dolnorakouský Kahlenberg, který leží na stejnojmenném vrchu, mezi městečkem Klosterneuburg a vídeňskou čtvrtí Döbling, tedy přímo u hlavního města Vídně.


obrázek

Vysílač stojí na vrchu Kahlenberg, jeden kilometr severozápadě od metropole, proto také jeho oficiální název zní Wien1-Kahlenberg.


obrázek

Vysílač leží v nadmořské výšce 484m, hladina Dunaje ve Vídni má nadmořskou výšku cca 160m.


obrázek

Majitelem celého komplexu je ORS, sesterská společnost ORF.


obrázek

Vysílač Kahlenberg patří mezi devět základních vysokovýkonnových stanic ORS v Rakousku, čtyři vysílače z této skupiny jsme si v našem seriálu už představily/Gaisberg, Jauerling, Lichtenberg a Dobratsch/, v letošním roce nás čeká ještě Patscherkofel, ležící na vysokém alpském masivu nad Innsbruckem, dnešek však věnujeme výhradně Kahlenbergu.
Vysílač Kahlenberg pokrývá svým signálem hlavní město Vídeň, velkou část Dolního Rakouska a severní Burgenlandsko.


obrázek

Současná podoba stožáru stojí na Kahlenbergu od roku 1974, vrchol Kahlenbergu má však z pohledu radiového vysílaní bohatou minulost, která sahá až do konce devatenáctého století.
V první polovině roku 1898 probíhaly na vrcholu Kahlenbergu experimenty s bezdrátovou telegrafií pro císařské námořnictvo, svoji stopu na přelomu devatenáctého a dvacátého století má na Kahlenbergu i Rakouské železnice. Po stockholmské konferenci v roce 1952 začalo psát svou historii na Kahlenbergu i VKV vysílání. Přesně 6. září 1953 odstartovalo pravidelné vysílání z místní 22metrové rozhledny Stefaniewarte.


obrázek

Vysílací systém na ochozu rozhledny Stefaniewarte. Foto z roku 1953.


obrázek

Stefaniewarte dnes…


obrázek

V roce 1955 se začalo šířit z Kahlenbergu i TV vysílání. Nároky se stále zvyšovali a tak v roce 1959 vyrostl vedle Stefaniewarte nový 129metrů vysoký příhradový stožár. Viz snímek dole.

Z historie si zaslouží vyzdvihnout ještě několik zásadních událostí:
V červenci 1964 začal na Kahlenbergu test stereofonního rozhlasového vysílání, v prosinci 1965 začali první testy analogového barevného TV vysílání, které s příchodem roku 1972 přešlo do standardního provozu.


obrázek

Starší příhradový stožár/1959/ a vedle nový stožár, který je v provozu dodnes. Foto z roku 1974.
Nároky stále rostly, tak i stávající příhradový stožár začal být postupem času nedostačující pro nastupující technologie, tak byl v září 1974 dobudován nákladem 73 milionů šilinků nový, 165metrů vysoký stožár, který zůstal až na mírné úpravy nezměněn do dnešních dnů.


obrázek

Napájení celého telekomunikačního komplexu na Kahlenbergu zajištuje společnost Wien Energie z 10kilovoltového rozvodního řádu. Průměrná okamžitá spotřeba je 2,2MW, což je v přepočtu za rok spotřeba 20GWh elektrické energie.


obrázek

Jako záložní zdroj elektřiny zde působí mobilní generátor s výkonem 650kVA, o pohon synchronního generátoru se stará naftový motor o výkonu 487kW.


obrázek


obrázek


obrázek

Veškeré technologické zařízení kromě antén jsou v této budově, kterou ORS otevřela v roce 1994.


obrázek

VKV vysílače rozhlasových stanic ORF na Kahlenbergu/Rohde&Schwarz/

V současné době vysílač na Kahlenbergu odbavuje mimo jiné analogové VKV rozhlasové programy, k dispozici jsou hned tři anténní systémy. Hlavní všesměrový VKV systém pro horizontální polarizaci je umístěn na plášti tubusu, dosahuje do výšky cca 116metrů.


obrázek

Vysílají z něj VKV stanice s vyzářeným výkonem až 100kW.
Z tohoto systému vysílají například celoplošné a regionální stanice Rakouského rozhlasu, včetně HitRadia Ö3, stejně tak i stanice pro mladé FM4 a Kronehit.


obrázek


obrázek


obrázek


obrázek


Ve spodní části stožáru jsou umístěny dva nízkovýkonnové VKV anténní systémy pro městské pokrytí.


obrázek

První menší systém je rovněž pro horizontální vysílání, zde jsou antény instalovány pod azimuty 110st,190st,270st a 340st.


obrázek

Cirkulární VKV systém pro radiostanici Der Musiksender 88,6 MHz/Kahlenberg/.

Druhý nízkovýkonnový VKV systém je konstruován pro vysílání signálu v obou polarizacích, v takzvané cirlulující polarizaci.


obrázek

Z tohoto kombinovaného systému vysílá populární dolnorakouská hudební stanice Der Musiksender s výkonem 10kW.

Veškerý dokumentující příjem VKV z Kahlenbergu byl pořízen na receiveru Sangean ATS-909X, přímo pod areálem dalšího významného rakouského vysílače Jauerling.


obrázek

Záložní příjem z dolnorakouského Jauerlingu /Sankt Pölten/.


obrázek

Na vysílači Kahlenberg lze spatřit plno antén pro datové spoje, je zde i několik antén k realizaci přenosů rozhlasových reportáží pro Rakouský rozhlas. Mezi významné klienty zde patří také OMV a vídeňské letiště.


obrázek

Všesměrový UHF systém/horizontal/ – vysílač Wien1/Kahlenberg – montážní výška 142-165m

Z vysílače Wien1-Kahlenberg v současné době vysílají čtyři terestrické multiplexy v normě DVB.


obrázek


obrázek

V normě DVB-T se vysílá na kanále K24, což je první celoplošný okruh s programy ORF a ATV.


obrázek

Signál prvního multiplexu ORS z Kahlenbergu, jak byl zachycen loni při inverzním počasí na
Českobudějovicku.


obrázek

Druhý celoplošný multiplex vysílá z Kahlenbergu na kanále 34.


obrázek

Signál druhého multiplexu ORS z Kahlenbergu/K34/, jak byl zachycen loni při inverzním počasí na Českobudějovicku, sousední signály K33 a K35 přicházejí z Javořice.

Oba DVB-T multiplexy používají kvadraturní fázovou modulaci 16QAM a modulační mod 8k.


obrázek

První multiplex na K24 má nastavenu vnitřní ochranu FEC na hodnotě 3/4 a ochranný interval byl nastaven na hodnotu 1/4, kvůli realizované SFN, ve které hraje signál z Kahlenbergu hlavní úlohu.


obrázek

Druhý multiplex používá stejnou modulaci i mod, ale z důvodu získání vyšší datové kapacity zde byla snížena forma vnitřní ochrany dat FEC na hodnotu 5/6 a ochranný interval byl zkrácen na časový úsek 1/8.

I druhý multiplex pracuje v SFN, ale jedná se o jednofrekvenční sít jen v rámci hlavního města a blízkého okolí, takže ORS usoudila, že v tomto případě bude ochranný interval 1/8 tedy limit vzdálenosti mezi vysílači 33km dostatečný.


obrázek

I tento signál byl zaměřen na Českobudějovicku loni za inverze a nižší FEC má za následek
horší příjmové vlastnosti, než je tomu u prvního multiplexu na K24.


obrázek

Datová kapacita ve druhém multiplexu je ve Vídni sakra zapotřebí, však tam nyní vysílá šest televizních SD programů a jedna radiostanice. Modulace 16QAM není nijak závratně spektrálně účinná, tak se musí hledat řešení jinde…

I z tohoto důvodu ORS nezahálí a zodpovědně se věnuje novým standardům v terestrickém vysílání. Ano, narážím na normu DVB-T2 a zde hraje Kahlenberg dominantní roli široko, daleko…


obrázek

Další dva terestrické multiplexy z Kahlenbergu již vysílají v moderní normě DVB-T2

I DVB-T2 z Kahlenbergu využívá kvadraturní fázovou modulaci, v této moderní normě se využívá modulace 256QAM s rotační konstelací. Snímek TV analyzéru Rohde&Schwarz ETL znázorňuje loňské DVB-T2 vysílání z vysílače Praha/Žižkov.


obrázek

První DVB-T2 multiplex vysílá v horizontální polarizaci z hlavního všesměrového UHF systému výkonem 50kW ERP /kanál 60/, druhý multiplex DVB-T2 vysílá v polarizaci vertikální ze soustavy rakviček, které jsou umístěny na doinstalované konstrukci, přibližně ve výšce 120metrů na zemí/kanál 65/.


obrázek

Osm UHF rakviček pro vysílaní multiplexu DVB-T2/vertikal/ na Kahlenbergu.

Právě v tomto místě byl v minulosti umístěn výkonový systém pro vysílaní ve VHF3, který sloužil pro vysílání ORF1/kanál 5/ v analogové normě PAL, nyní je už kompletně odstraněn.


obrázek

Vysílání tohoto DVB-T2 multiplexu/K65/ je směrové s orientací na hlavní město.


obrázek

Vyzářený výkon ze směrového systému je 50kW ERP. Oba DVB-T2 multiplexy používají vysoce spektrálně účinnou modulaci 256QAM, což ve spojení s kompresní metodou MPEG4 přímo nabízí možnost vysílat v těchto multiplexechTV programy s vysokým rozlišením obrazu, které jsou náročné na datový tok.
Právě vysíláním programů s vysokým rozlišením se můžou majitelé přijímačů s DVB-T2 tunery a v dosahu signálu z Kahlenbergu těšit od poloviny roku 2010.


obrázek

ORS na svých stránkách uvádí, že letošní rok má být ve znamení startu vysílání v DVB-T2 i z dalších významných vysílačů v Rakousku a o roku 2013 se hovoří jako datu dokončení.

Rakousko v roce 2012 zavede DVB-T2 s HD .

Snad se tedy brzy dočkáme DVB-T2 vysílání i z dalších výzamných vysílačů z pohledu přeshraničního příjmu, tedy z Jauerlingu, Lichtenbergu, či Gaisbergu.

Na závěr ještě několik zajímavých snímků k vysílači Kahlenberg:


obrázek

Základna stožáru vysílače Kahlenberg.


obrázek

Kotvící patka – dvě patra lan.


obrázek

Kotvící systém v 70m a 140m výšce.


obrázek

Příjezdová cesta k parkovišti pod vysílačem.


obrázek

Parkoviště u sedla komunikace Klosterneuburg/Döbling.


obrázek

Záběr na vídeňský městský vysílač Donauturm /VKV/.


obrázek

Pěší cesta po červené značce k areálu vysílače.Na závěr bych rád poděkoval kolegovi Ing. Vladimíru Bílému z Adamova, který pořídil měření signálu z Kahlenbergu na Alexandrově rozhledně.Viz screeny z editačního programu
SMART od Rover Instruments.


obrázek

Alexandrova rozhledna u Adamova /okres Blansko/ – 496 m.n.m.

Tolik reportáž z návštěvy vysílače Kahlenberg u Vídně.

Saxon