Evropané sledují televizi téměř 4 hodiny denně

| redakce | tisk

Dnes 21. listopadu 2017 se slaví Světový den televize. Tento den je celosvětově podporován televizními kanály a jejich průmyslovými organizacemi. Sdružení soukromého vysílání a Telemedien e. V. (VPRT) využívá tuto událost k představení celosvětových čísel.

Podle společnosti VPRT jsou Evropané v čele denní průměrné sledovanosti televizního obsahu. Od roku 2016 se průměrná denní sledovanost zvýšila o osm minut na 3 hodiny a 54 minut denně. V celosvětovém srovnání je před Evropou pouze Severní Amerika s průměrnou denní sledovaností televizního vysílání 4 hodiny a 14 minut.

Na třetím místě je Střední východ (3 hodiny a 50 minut), následovaný Jižní Amerikou (3 hodiny a 44 minut). Globálně televizní vysílání sledují lidé v průměru 3 hodiny denně.

Rumunsko se 329 minutami průměrné denní sledovanosti televizního vysílání je jasným lídrem v Evropě, následuje ho Portugalsko (287 minut) a Maďarsko (282 minut).

V hlavním vysílacím čase, označovaném jako prime time, sleduje televizní vysílání v Evropě více než 260 milionů diváků.

Data o využívání televizního vysílání jsou založeny na publikacích a číslech Eurodata TV Worldwide, RTL AdConnect, Global TV Group a VPRT.

zdroj: Digital Fernsehen