AzBox HD Premium - sledujeme nejen satelit

| Tisk

V další díle se podíváme na vlastní příjem satelitního vysílání. V první řadě musíme nastavit připojení satelitní antény popř. motoru a přepínačů. To vše se děje v Nastavení – TV kanál.


obrázek

První je nastavení antény, popř. motoru a přepínačů. Přijímač podporuje dnes již všechny standardní kombinace a možnosti, takže si každý uživatel může nastavit přijímač podle toho, jaký má stávající a funkční anténní sestavu. Všechna nastavení jsou dostatečně známá a ve svém popisu nebudu duplikovat návod. Pouze na příkladu ukážu, jak to může vypadat. V horní části okna vidíme ukazatel síly a kvality signálu, dole pak jednotlivá nastavení pro každý příslušný zvolený satelit. Výhodou je, že si můžeme přímo při hledání satelitu sami zvolit referenční transponder.


obrázek

Po nastavení můžeme přejít k vlastnímu vyhledávání buď celých satelitů, jednotlivých transpondérů nebo přímo (v rozšířeném hledání) jednotlivých kanálů. V poslední volbě nabídky TV kanál si pak sami můžeme upravovat jednotlivé transpondéry každého satelitu.


obrázek


obrázek

Před vlastním hledáním si ještě můžeme zvolit, zda-li chce vyhledávat vše, nebo jen určité typy kanálů.


obrázek

Pak už přijímač prohledává jednotlivé přednastavené nebo upravené transpondéry a v závěrečné fázi se zeptá na možnost uložení nalezených kanálů.


obrázek

Celou tuto proceduru můžeme přeskočit, pokud využijeme možnost stažení GOGO-listu pro jednotlivé satelity (popsanou v minulé recenzi).

Pokud máme veškerá nastavení hotová, můžeme se přepnout na vlastní sledování kanálů. Režimy přijímače volíme modrým tlačítkem Home (domeček) na dálkovém ovladači. Na spodní části obrazovky se nám ukáže rolovací volba (vlevo – vpravo) s očíslovanými volbami. Přepnutím na volbu 1 „TV“ začneme sledovat kanály.


obrázek

Při sledování kanálů se nám, po stisku tlačítka OK objeví seznam kanálů. Můžeme si nechat zobrazit všechny kanály, nebo jen kanály zvoleného satelitu, popř. žánru, poskytovatele, země, kódování nebo si vytvoříme a necháme si zobrazit oblíbené kanály. Každý seznam pak může ještě třídit podle abecedy, frekvence nebo jej nechat nesetříděný.


obrázek

Při přepínání kanálů nebo po prvním stisku tlačítka Info se zobrazí základní informační pruh s informacemi o kanálu a vysílaném programu


obrázek

Po druhém stisku tlačítka Info se pak zobrazí detailní informace o vysílaném programu.


obrázek

Přijímač velmi dobře zvládá všechny české znaky i jejich velikosti. Po stisku tlačítka Menu se zobrazí další možnosti, které můžeme při sledování využít. Jsou to zejména možnosti nahrávání (okamžitého nebo plánovaného), rezervace programu, zobrazení titulků, zvolení jazykový stop atd.


obrázek

V Programovém průvodci se zobrazují pořady aktuální i plánované (pokud daná stanice tyto informace vysílá) na aktuálním i okolních kanálech.


obrázek

Také teletext funguje spolehlivě a zobrazuje správně znaky s diakritikou.


obrázek


obrázek

Pokud se přepněte na poslouchání rádií, zobrazí se informační podklad a informační pruhy fungují jako v případě sledování TV programů.


obrázek

V případě, že je některý kanál zakódován, přijímač vás na to upozorní, vysílané informace o pořadu, včetně teletextu vám však přístupné zůstávají.


obrázek


obrázek

Protože je přijímač koncipován pro příjem kanálů formátu HD, pak se dá předpokládat, že tuto funkci bude dobře splňovat. Po počátečních problémech ve starších verzích FW se možnost příjmů HD kanálů velmi zlepšila a dnes je již na vynikající úrovni.


obrázek

Graficky je na tom přijímač velmi dobře a obraz je přesný a čistý jak při SD, tak hlavně při HD příjmu. Tato funkce se jen špatně prezentuje, o tomhle se většinou každý musí přesvědčit na vlastní oči. Naštěstí existují i kanály, které vysílají HD nekódovaně a proto je toto vysílání dostupné všem.
obrázek

V době vzniku této recenze byla aktuální verze FW přijímače 1473, počet voleb v Menu bylo 10. Dnes už jsou další verze FW a tyto volby se rozšiřují, stejně jako i některá nastavení atd. V dalším díle se budu věnovat právě dalším položkám v Menu přijímače, jako je např. ukládání a přehrávání vysílání, přehrávání dalších multimediálních souborů a možnost připojení na Internet a YouTube.

Za zapůjčení děkuji formě www.olmi.cz .

Exklusivně pro Parabolu.cz

K.S. Ječný
www.jecny.cz .