Seminář techniků televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén

| Tisk

logo Organizátoři tradiční konference Radiokomunikace vzdělávací agentura UNIT ve spolupráci s odborným garantem Ing. Ivanem Pleschnerem, konzultantem v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky pořádají dne 16. února 2016 v Praze vzdělávací akci na téma televizní kabelové rozvody.

Seminář je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů, v mnoha směrech je užitečné i pro techniky společných televizních antén.

Budou probírány a ukázány základní principy televizních a kabelových rozvodů, zvláště metalické (koaxiální), stručně i optické technologie, principy přenosu signálů a údržby sítí, základní i pokročilá měření. Školení se také zaměří na zjišťování a odstraňování nejčastějších závad, rušení a chyby v údržbě. Zmíněny budou i nové trendy v TKR, koexistence s jinými službami a alternativy v budoucnu.

Součástí školení je také seznámení s technikami vhodného jednání se zákazníky.

ODBORNÝ PROGRAM
Širokopásmová síť – televizní kabelový rozvod (TKR)
Ing. Ivan Pleschner, Praha

Historie TKR – od STA k širokopásmové kabelové síti
Prvky koaxiální sítě, jejich důležité parametry
Ing. Vladimír Petržílka, Praha

Základy optické technologie v TKR
Jan Brouček, PROFiber Networking CZ s.r.o.

Analogové a digitální signály v TKR, parametry přenosu
Ing. Ivan Pleschner, Praha

Měření digitálních signálů
Závady v TKR
Systém DOCSIS, elektromagnetická kompatibilita
Ing. Ivan Pleschner, Praha

Koncový bod sítě – zásuvka, bytový rozvod
Ing. Vladimír Petržílka, Praha

Výhledy TKR, ekonomické otázky


Ing. Vladimír Petržílka, Praha

Techniky jednání se zákazníky
Svatoslav Gosman, Training, Coaching & Consulting

Více informací i on-line přihlášku naleznete na internetových stránkách KONFERENCE.UNIT.CZ. Budeme se na vás těšit!

PR článek

redakce