Quantcast
TereBox T2

Další kolo semináře techniků TKR a nový seminář pro servisní techniky STA

| Tisk

logo Z důvodu velkého zájmu o seminář pro techniky televizních kabelových rozvodů pořádá vzdělávací agentura UNIT ve spolupráci s odborným garantem Ing. Ivanem Pleschnerem, konzultantem v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky, další opakování, tentokrát v Brně. Akce se bude konat dne 10. května 2016.

Seminář je určen technikům pracujícím na montážích a údržbě sítí a ostatních zařízení televizních kabelových rozvodů, v mnoha směrech je užitečné i pro techniky společných televizních antén.

Budou probírány a předvedeny základní principy televizních a kabelových rozvodů, zvláště metalické (koaxiální), stručně i optické technologie, principy přenosu signálů a údržby sítí, základní i pokročilá měření. Školení se také zaměří na zjišťování a odstraňování nejčastějších závad a rušení a chyby v údržbě. Zmíněny budou i nové trendy v TKR, koexistence s jinými službami a alternativy v budoucnu.

Připravujeme také ve spolupráci s Ing. Martinem Roztočilem, konzultantem v oboru digitálního televizního vysílání, nový Seminář pro servisní techniky STA, který je určen zejména majitelům servisních firem či servisním technikům zabývajícím se přípravou, projektováním, instalací a údržbou zařízení Společných Televizních Antén a televizních domovních rozvodů.

Na semináři budou dne 31. 5. 2016 v Praze představena témata jako např. základní pojmy z oboru digitální televize, přehled platforem digitálního TV vysílání 1. generace, standardy digitální televize 2. generace - (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C2), příjem zemských TV a VKV signálů a praktické zkušenosti z provozu STA a televizních domovních rozvodů. Součástí semináře bude i prezentace aktuálního stavu koncepce a projednání připravovaného vládního dokumentu zabývajícího se problematikou Strategie kmitočtového spektra.Více informací i on-line přihlášku naleznete na internetových stránkách KONFERENCE.UNIT.CZ. Budeme se na vás těšit!

PR článek

redakce

Reklama
Vybrané články