Xtrend 1000

Další přeladění HD programů ČT? Televize hledá nového poskytovatele

| Tisk

Další HD programy České televize ČT24 HD, ČT:D HD a ČT art HD začnou vysílat přes satelit Astra 3B od 1.11.2016. Diváky ale zřejmě čeká i přeladění stávajících programových služeb ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD na nové parametry. Televize ještě předtím najde nového poskytovatele satelitních služeb, který bude šířit všechny HD programy ČT na satelitu.

Zpravodajský a informační kanál ČT24 měl podle původního plánu odstartovat ve vysokém rozlišení (HDTV) již 1.7.2016. Na další HD program České televize si musí satelitní diváci počkat ještě další dva měsíce.

ČT24 HD se objeví na satelitu spolu s dvojkanálem ČT:D HD a ČT art HD až 1. listopadu 2016. Na konci října 2016 vyprší stávající kontrakt na distribuci programů ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD a veřejnoprávní vysílatel bude hledat nového poskytovatele satelitních služeb.

"Stávající smlouva s operátorem končí k 30.10.2016. Předpokládáme, že dojde k určitému překrytí poskytované služby, tak, aby si diváci mohli včas přeladit přijímače," uvedla na dotaz webu parabola.cz Michaela Zahrádková z tiskového oddělení České televize.


obrázek

Veřejnoprávní vysítel kvůli budoucímu šíření HD programů na satelitu nebude vypisovat veřejnou zakázku, tak jako tomu bylo dříve. "Uvedená služba splňuje podmínky pro uplatnění výjimky ze zadávání dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, jelikož hlavním účelem této zakázky je umožnit České televizi poskytování služby elektronických komunikací veřejnosti," vysvětlila Michaela Zahrádková z ČT.

Jaké úkoly bude mít nový poskytovatel satelitních služeb pro Českou televizi? "Služba bude spočívat v převzetí multiplexovaného transportního toku programu a služeb ČT, jeho případného zakódovaní a dopravení přes družici až ke koncovému uživateli (divákovi). Poskytovatele služby pro HD programy bude ČT hledat na základě přímého vyjednávání s potenciálními poskytovateli těchto služeb," vysvětlila.

"V současné době probíhá průzkum trhu za účelem zjištění podmínek a možností. Výsledkem průzkumu bude finální seznam všech podmínek jak technických, tak obchodních, který bude zpřístupněn každému uchazeči, který bude mít o poskytovaní služby zájem a zároveň prokáže, že je schopen celou službu poskytnout. Smlouva bude uzavřena na období 3 let," pokračuje Michaela Zahrádková.

Česká televize bude od listopadu 2016 poskytovat zdarma všem provozovatelům převzatého vysílání všechny své programy v klasickém SD i vysokém HD rozlišení. Na satelitu Astra 3B budou od uvedeného data šířeny jen v HD. "Další informace k satelitnímu vysílaní programu, poskytne Česká televize až po podpisu smlouvy s budoucím poskytovatelem," dodala Michaela Zahrádková z České televize.

Harmonogram změn:

* 31.10.2016 - konec kontraktu na stávající distribuci HD programů České televize na satelitu Astra s předpokládaným prodloužením distribuce o několik dní (zřejmě do 15.11.2016)

* 1.11.2016 - zahájení distribuce ČT24 HD, ČT:D HD a ČT art HD na satelitu. Televize by zároveň měla představit nový způsob distribuce regionálního zpravodajství ČT1. Ve stejný den se mohou objevit programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport na nových parametrech.

* 15.11.2016 - konec SD distribuce programů ČT1 (včetně regionálních verzí ČT1 Severní Morava, ČT2 Jižní Morava), ČT2, ČT24, ČT Sport, ČT:D a ČT art. Ve stejný den skončí i TV Nova a TV Prima v SD rozlišení.

Satelitní distribuci programů ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD pro Českou televizi (ČT) v současné době zajišťuje společnost České Radiokomunikace (ČRa), která ve spolupráci se sesterskou společností Towercom dopravuje signál programů ČT z bratislavského uplinku na satelit Astra 3B (23,5°E) na kmitočet 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Programy ČT1 HD, ČT2 HD a ČT Sport HD mohou sledovat diváci ze satelitu Astra prostřednictvím dekódovacích karet CS Link , Skylink a ČT karet (konvertovaných Skylink karet na přístupové karty pro bezplatný příjem programů ČT).

Martin Vyleťal