TereBox T2

1/4 domácností připravena na DVB-T2

| Tisk

obrázek Podle aktuálních průzkumů je již čtvrtina českých domácností připravena na přechod na DVB-T2. Tohle číslo se do konce roku ještě zvýší, probíhá hlavní nákupní sezóna a prodejci hlásí zvýšený zájem o televizní přijímače. Informoval o tom jeden z operátorů celoplošného pozemního vysílání, solečnost České Radiokomunikace (ČRa).

ČRa doporučují nakupovat taková zařízení, která jsou již na nový standard DVB-T2 připravena. Vypínání stávajícího pozemního televizního vysílání je naplánováno na podzim roku 2019. Pozemní TV vysílání je dlouhodobě nejpopulárnější platformou. Celkově ho využívá zhruba 60% domácností. Podle průzkumu pro Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je na terestrické platformě závislých 45 % českých domácností. Stoupá i informovanost obyvatel - podle výzkumu MPO deklaruje již 82 % dotazovaných, že jsou informováni o přechodu na DVB-T2.

V rámci výzkumů uskutečněných v posledních měsících, ať už z iniciativy CRA, nebo jiných subjektů, se potvrzuje význam pozemní digitální platformy v Česku. Výzkumy opakovaně poukazují na 60 % podíl terestrické platformy (data zahrnují i dotazované, kteří pro příjem využívají více platforem). Výhradně jinou platformu využívá 36 % dotazovaných, 4 % nepřijímají televizi vůbec.

Nový standard DVB-T2 v přechodových sítích, které pokrývají svým signálem 99.6% obyvatel, již přijímá více než 25 % domácností. Zhruba polovina těchto diváků řeší příjem set top boxem a polovina dotazovaných si pořídila novou televizi s vestavěným tunerem pro DVB-T2.

Velmi užitečný se jeví souběžné vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2 - kladně jej hodnotí 57 % respondentů. Jako významné aspekty hodnotí:

- Možnost vybrat si nejvhodnější přijímač (47 %)
- Možnost posoudit kvality a výhody DVB-T2 (42 %)
- Lepší rozhodnutí o postupu při vypínání DVB-T (38 %)
- Úspora nákladů domácnosti (22 % )
- Urychlení rozhodnutí o postupu při přechodu na DVB-T2 (21 %)Kladně hodnocené je také označení certifikovaných přijímačů logem DVB-T2 ověřeno - certifikaci považuje za užitečnou více než 64 % respondentů.

V rámci dat, poukazujících na přirozenou obměnu televizních přijímačů se prokázalo, že nejvíce televizorů v domácnostech má stáří 5 - 6 let. Televizí ve stáří 10 a více let vlastní dosud necelých 6 % domácností a 16 % domácností má již novou televizi (stáří do dvou let).

Za poslední rok se také zvýšila informovanost o přechodu na DVB-T2. Alespoň základní znalost deklaruje 82 % dotazovaných, před rokem mělo o přechodu povědomí 73 %. Největší zájem je o informace o televizních kanálech, které bude možné na platformě DVB-T2 přijímat, dále o aktuální dostupnosti DVB-T2 v místě bydliště a následně o termínech vypínání DVB-T.

Výzkum MPO se uskutečnil v polovině září 2018 na reprezentativním vzorku obyvatel ČR (1209 respondentů) starších 15 let. Výzkum provedla agentura MEDIAN.

redakce

Vybrané články