TA3 modernizuje redakčný systém a grafiku

| Tisk

logo Televízia TA3 prechádza od 1. decembra 2009 na nový redakčný systém a zároveň v priebehu tohto týždňa mení grafiku. Nový redakčný systém z hľadiska zavedenia moderných technológií zabezpečí zvýšenie kapacity strižní a umožní promptnejšiu aktualizáciu spravodajských blokov. Spravodajská televízia od 5. decembra 2009 zároveň začne vysielať v novej grafike, ktorá prešla kompletným redizajnom.

Televízia TA3 je na mediálnom trhu etablovaná ako seriózne médium, ktoré prináša objektívne, vyvážené a aktuálne spravodajstvo. Po nástupe do funkcie a vyhodnotení situácie v televízii bolo zrejmé, že je potrebné investovať do technológií. Pri hodnotení návrhov a projektov sme sa spoločne s tímom ľudí v TA3 rozhodli pre komplexný redizajn a brali sme to ako jednu z priorít. Tento rok bol síce mimoriadne bohatý na domáce i zahraničné spravodajské udalosti, ale napriek tomu sme náročnú prácu spojenú s radikálnou zmenou grafiky, zvládli. Veríme, že naši diváci zareagujú pozitívne na aktuálne, moderné prvky v obraze,“ vyjadril sa generálny riaditeľ TA3 Matej Ribanský.

Nový grafický vizuál zachováva korporátne farby televízie TA3, zároveň však prešiel radikálnymi zmenami. Prvky vizuálu nesú výrazné znaky modernizácie a jedným zo základných cieľov novej grafiky je vyšší stupeň interaktívnosti s divákom. Medzi nové identifikačné znaky patrí zmenený font písma, ktorý je čitateľnejší a prehľadnejší. Ďalšou významnou zmenou je priestor pre viac informácií, nakoľko súčasťou novej grafiky sú až dve informačné lišty s titulkom.

Televízia TA3 naposledy menila grafiku vo februári roku 2006, takže sme prirodzene dospeli k tomu, že na aktualizáciu je najvyšší čas. Nová grafika prioritne zobrazuje viac informácií a zároveň je atraktívnejšia pre divákov, nakoľko je modernejšia. Naďalej je však zachovaný solídny vizuál korešpondujúci so žánrovým zameraním spravodajskej televízie. Redizajn je výsledkom precíznej niekoľkomesačnej práce a konzultácií tímu ľudí z TA3 s odborníkmi a jeho výsledkom sú rozsiahle zmeny v podobe 52 nových zvučiek, 40 jinglov a 40 tabuliek. Veríme, že našich divákov v pozitívnom zmysle oslovíme,“ povedal šéfredaktor a riaditeľ spravodajstva a publicistiky Richard Dírer.Okrem nových grafických prvkov TA3 mení aj zvučky všetkých relácií, jingle a tiež grafickú a zvukovú podobu počasia. Zároveň vo vysielaní začne používať prvky, ktorými chce podporiť nový, modernejší dizajn obrazu.

Logo televízie TA3 ostáva v nezmenenej podobe ako stabilný identifikačný znak spravodajskej televízie.

TA3