Češi si chtějí vybírat čas pro sledování televize, obliba bezplatných TV archivů roste

| Tisk

Více než polovina Čechů využívá možnost sledovat své oblíbené pořady v televizních archivech. Ale zatím spíše tehdy, pokud je tato služba zdarma. Placené služby doposud využívá pouze 14,7 % dotazovaných, zájem o tuto službu do budoucna projevila až čtvrtina respondentů. Vyplynulo to z nezávislého průzkumu pro České Radiokomunikace pod názvem Digimonitor.

Propojování televize a internetu se stává významným tématem českého televizního trhu. České Radiokomunikace (ČRa) nedávno v rámci strategického partnerství s TV Nova spustily provoz služby odloženého přehrávání NOVA Plus (www.novaplus.cz). Tato služba je k dispozici zdarma. Její nastavení tak potvrzuje závěry průzkumu ČRa, který se tématu sledování televizních pořadů tehdy, kdy je sami diváci chtějí vidět, také věnoval.

Z výsledků našeho průzkumu je jasně patrné, že propojování světa televize a internetu je trend, který je na vzestupu. Potvrzují to i zkušenosti z jiných zemí, které jsou v tomto procesu již dále. Naší ambicí je nabídnout vysílacím společnostem nejvýhodnější cestu do online prostoru,“ říká generální ředitel Českých Radiokomunikací Michal Čupa.

Jak vyplývá z výsledků Digimonitoru, 54 % dotazovaných sleduje pořady z televizních archivů.


obrázek
Zdroj: Digimonitor

Preference českých diváků potvrzují zájem o tuzemskou televizní produkci a naznačují také rostoucí oblibu dokumentárních pořadů. V rámci online archivu by dotazovaní chtěli mít přístup hlavně k dokumentům o přírodě a také českým filmům a seriálům, shodně by si je přehrávalo 72 % respondentů.

Většina Čechů preferuje přístup do online archivů zdarma (74,3 %). Ochotu platit poplatky kvůli sledování 1 - 2 typů pořadů projevilo 16,8 % dotazovaných, 9 % je ochotno platit za přístup k více typům pořadů.


obrázek
Zdroj:Digimonitor

Sledování zdarma upřednostňují spíše ženy. Již nyní si přístup do TV archivu hradí 14,7 % dotazovaných. Z nich 7,8 % využívá paušální poplatek, 6,9 % hradí jednorázové poplatky.

Do pěti let je 40 % dotazovaných připraveno investovat do televize, která umožní připojení k internetu, a tím i sledování online TV archivu přímo na obrazovce.


obrázek
Zdroj:Digimonitor

Celkem 22,8 % respondentů plánuje dokonce uskutečnit tuto koupi v horizontu maximálně 2 let, 17,8 % uvedlo rozmezí 3 - 5 let.

Příjmy českých vysílacích společností z Video on Demand (online videopůjčovna) a Catch-up TV (opožděné přehrávání) trvale rostou. Odhaduje se, že české vysílací společnosti budou v roce 2020 generovat až 15 % svých celkových příjmů z různých forem online vysílání.České Radiokomunikace poskytují vysílacím společnostem pro provoz jejich služeb největší infrastrukturní media cloud v České republice. Ten v současnosti disponuje kapacitou 2,5 PB diskových polí (ekvivalent téměř 600 tis. DVD) a 1 THz výpočetního výkonu.

Prvním zákazníkem Českých Radiokomunikací v oblasti OTT služeb (tzv. Over The Top – jedná se o dodatkové služby digitálních médií v síti internetu) se stala společnost Lagardère, poté skupina NOVA se svými službami Voyo a NOVA Plus.

České Radiokomunikace a.s. (ČRa) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. ČRa disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.

Průzkum Digimonitor pro České Radiokomunikace byl proveden v rámci vzorku 1208 obyvatel České republiky, v proporcích odpovídajících datům o celkové populaci. Sběr dat proběhl na internetovém panelu společnosti STEM/Mark, průzkum zpracovala společnost MRThink.

Petra Miterová